De competentie doorzettingsvermogen verder ontwikkelen?

Doorzettingsvermogen betekent dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Stoppen, tenzij het niet meer realistisch blijkt te zijn, is geen issue! Je blijft volharden ondanks obstakels, tegenslagen, kritiek van anderen of tegenstand. Je herhaalt jouw standpunt met nieuwe feiten of ideeën en je zet het vooringenomen idee verder door. Je bent vastberaden en consistent ook al druisen de ideeën van anderen hier tegenin. Je geeft niet (te snel) op! Het hebben van een doel en daar consistent aan vast te houden heeft een positief effect op het behalen van dat doel.Het ontwikkelen van doorzettingsvermogen is een waardevolle investering, omdat het mensen in staat stelt om hun doelen te bereiken, zelfs in het gezicht van uitdagingen en tegenslagen. Doorzettingsvermogen is een cruciale eigenschap die kan leiden tot persoonlijk succes en professionele groei. 

Wat is doorzettingsvermogen?

Definitie doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten totdat het (realistisch) doel behaald is.

De competentie doorzettingsvermogen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Bepaalt gestelde doelen.
  2. Levert zonder aansporing een hoge productie.
  3. Laat zich niet van de taak afleiden door tegenslag.
  4. Blijft doorgaan totdat de taak is volbracht.
  5. Ziet complexe opdrachten als een uitdaging.
  6. Is niet snel tevreden over eigen werk of geleverde prestaties.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: Wanneer er een obstakel is dan haakt de betreffende collega af en geeft hij de opdracht terug (maak het leerdoel SMART).

Waarom is doorzettingsvermogen belangrijk? 

Doorzettingsvermogen is een belangrijke competentie die mensen helpt om door te gaan, doelen te bereiken, veerkracht te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Het is een eigenschap die bijdraagt aan persoonlijk en professioneel succes en die kan worden gekoesterd en ontwikkeld.

Hoe leer ik mijn mate van doorzettingsvermogen verder te ontwikkelen?

De competentie doorzettingsvermogen is een onderdeel van onderstaande trainingen: