De competentie creativiteit verder ontwikkelen?

Creativiteit is een eigenschap die in een bepaalde mate bij eenieder aanwezig is. Nieuwe dingen bedenken, bepaalde verbanden zien, omdenken, andere invalshoek, niet te snel oordelen, niet wit of zwart maar wit en zwart denken, niet te snel tevreden zijn met een oplossing om eens een paar ‘kern begrippen’ te noemen. Door creatief te denken kun je andere oplossingsrichtingen zien of uitdenken. Creativiteit kan betrekking hebben op het denken of op het doen en is per definitie oplossingsgericht. Creativiteit is een persoonskenmerk, voor een deel aangeboren en voor een deel ontwikkelbaar. Creativiteit stelt individuen daarnaast in staat om nieuwe perspectieven te verkennen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Wat is creativiteit?

Definitie creativiteit: Maakt zich los van traditionele denkwijzen, combineert informatie en komt met originele ideeën en voorstellen.

De competentie creativiteit is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Komt met originele ideeën of voorstellen.
  2. Combineert plannen en ideeën van anderen tot een goed voorstel.
  3. Komt met oplossingen waar anderen niet aan denken.
  4. Benadert problemen vanuit meerdere, onverwachte invalshoeken.
  5. Plaatst traditionele werkwijzen in een nieuw perspectief, komt met voorstellen ter verbetering.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: wanneer er zich een probleem voordoet stelt hij altijd vragen vanuit een andere perceptie zoals de invalshoek van een klant, leverancier, opdrachtgever, etc. (maak het leerdoel SMART).

Waarom is creativiteit belangrijk? 

Creativiteit is een fundamentele menselijke eigenschap die een cruciale rol speelt in innovatie, groei en vooruitgang. Door consistent te oefenen, open te staan voor nieuwe ideeën en te blijven experimenteren, kun je je mate van creativiteit verder ontwikkelen en je potentieel maximaliseren om originele en impactvolle bijdragen te leveren in zowel je professionele als persoonlijke leven.

Hoe leer ik mijn mate van creativiteit verder te ontwikkelen?

De competentie creativiteit is een onderdeel van onderstaande trainingen: