Welke vaardigheden heeft een goede coach?

Welke vaardigheden heeft een goede coach?

Iedere situatie is uniek en die specifieke situatie vraagt om bepaalde vaardigheden van de coach. Vanzelfsprekend lopen deze vaardigheden door elkaar en zijn ze niet zo los van elkaar te zien. Ik ga er een aantal benoemen en kort toelichten.

Een coach is in staat om de wederzijdse verwachtingen helder en transparant met elkaar in kaart te brengen. Teleurstelling ontstaat doordat er iets gebeurt met deze verwachtingen die blijkbaar niet zijn uitgekomen.
Ieder mens heeft een bepaald zelfbeeld en de coach zorgt ervoor dat het zelfbeeld van de betreffende coachee overeenkomt met de werkelijkheid dan wel met het beeld van zijn of haar omgeving.
Voor een coachingstraject geldt dat er wederzijds vertrouwen en respect is. De coachee kan zich alleen maar kwetsbaar en leergierig opstellen wanneer de setting voor de volle 100% veilig voelt.
De coach brengt in de beginfase het ‘probleem’ helder en duidelijk boven tafel op een dusdanige manier dat er bij de coachee herkenning van dat probleem is (Probleem oriëntatie). Daarnaast lukt het de coach om gestructureerd te werk te gaan met daarbij in achtneming de vragen (problemen) van de coachee (prioriteit stellen naar behoefte van de situatie). De coach bewaakt de agenda die wellicht samen is opgesteld.
De coach is altijd onpartijdig en heeft geen oordeel over degene die hij/zij coacht. Wat niet wil zeggen dat de coach geen kritische vragen kan en mag stellen.
Dit is juist de kracht van coaching, het stellen van prikkelende vragen waardoor hetzelflerend vermogen van de coachee wordt ontwikkeld.

 

 

 

De training ‘Coachen in 1 dag!’

Of je nu leidinggevende, coach of mentor bent, in deze korte krachtige training ‘Coachen in 1 dag’ geef je jouw coachingsvaardigheden een boost. In de training krijg je nieuwe inzichten, handvatten en gesprekstechnieken om voortaan meer uit de coachinggesprekken te halen. 
Je krijgt de gelegenheid effectief, alternatief gedrag te beoefenen, gekoppeld aan jouw eigen praktijksituaties. Je leert onder andere motiverende beïnvloedingsstijlen te hanteren.

De training is praktisch van opzet waardoor je na afloop van de training er direct mee aan de slag kunt. De setting is altijd in kleine groepjes, zodat er veel individuele aandacht en tijd is voor jouw specifieke leerdoelen. Je kan jouw specifieke leerdoelen al voorafgaand aan de training opgeven, zodat de trainer daar naadloos in de training op kan aansluiten.

Voor data, inschrijven en overige praktische informatie v.w.b. de open training: https://www.xzellent.nl/trainingen/coachen-in-een-dag

Naar het overzicht