Wat is een goede manier van leidinggeven?

Wat is een goede manier van leidinggeven?

Deze vraag wordt mij met enige regelmaat in trainingen leiderschap gesteld. En wanneer is iets goed of fout? Dat is lastig en in mijn beleving ook contextueel, oftewel situationeel. Ik kan mij goed voorstellen dat er teams professionals zijn die geen behoefte hebben aan sturing en dat er ook teams zijn waarbij sturing noodzakelijk is. Laat ik de vraag eens omdraaien, hoe zit dat in jouw team? Scoor jezelf op de 8 succesfactoren voor effectief leiderschap en stel jezelf ook de vraag of deze score past bij de feitelijke situatie. 

Flexibele denkstijl

Bij een flexibele denkstijl hoort dat je: 

 • een feitelijke en rationele manier van denken hebt
 • samenhangende conclusies trekt door consistent te redeneren en grondig te analyseren
 • op je ‘buikgevoel’ vertrouwt
 • in mogelijkheden denkt
 • in staat bent onderwerpen in een breder perspectief te plaatsen omdat je begrijpt hoe dingen samenhangen

Leidinggeven van binnenuit

Bij leidinggeven van binnenuit hoort dat je: 

 • je bewust bent van je gedachten, gevoelens en reacties en de impact daarvan op jezelf en anderen
 • een gezond gevoel van eigenwaarde hebt
 • doelbewust leeft
 • authentiek bent en je ware gezicht durft te tonen
 • strategieën hebt ontwikkeld om je energie, motivatie en flexibiliteit te behouden als dingen in een stroomversnelling komen

Ontwikkeling faciliteren

Bij de ontwikkeling van je mensen faciliteren hoort dat je:  

 • ook zelf de wil hebt om je te blijven ontwikkelen en mogelijkheden zoekt en pakt om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen
 • gesprekken met inhoud en diepgang faciliteert door goede vragen te stellen en actief te luisteren
 • constructieve feedback geeft
 • coacht op resultaat 
 • anderen begeleidt en ondersteunt in hun ontwikkeling en je kennis en ervaring deelt om hen te helpen betere keuzes te maken

Teamwork bevorderen

Bij teamwork bevorderen hoort dat je: 

 • werk maakt van teamontwikkeling: het creëren van een hecht team met een gemeenschappelijk doel en onderling vertrouwen
 • je mensen aanmoedigt en de middelen en autoriteit geeft om zelf volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen
 • individuele verschillen waardeert en praktische manieren vindt om diversiteit te benutten
 • open omgaat met conflicten
 • strategische relaties ontwikkelt en koestert met sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie

Communiceren met impact

Bij communiceren met impact hoort dat je:  

 • moeiteloos emoties kunt uiten (als de situatie zich daarvoor leent) en makkelijk de behoeften en gevoelens van anderen oppikt
 • helder en effectief communiceert en weet hoe je boodschap overkomt
 • energie en vertrouwen uitstraalt, vanuit optimisme en met een houding van ‘dat gaat lukken!’
 • weet te motiveren en inspireren
 • effectief en ethisch verantwoord beïnvloedt en onderhandelt 

Een inspirerende visie creëren

Bij een inspirerende visie creëren hoort dat je: 

 • gewaagde toekomstmogelijkheden kunt visualiseren en de weg baant voor nieuwe mogelijkheden en kansen
 • bedenkt wat er moet gebeuren en doet wat nodig is om de visie en doel te realiseren
 • grensverleggend bezig bent en innovatieve ideeën vertaalt naar de praktijk
 • anderen betrekt om hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeenschappelijke visie en missie
 • strategische keuzes maakt

Leidinggeven aan verandering

Bij leidinggeven aan verandering hoort dat je: 

 • je bewust bent van de structuur, cultuur, politiek en persoonlijkheid (oftewel het organisatiemodel) van de organisatie en dit benut om dingen voor elkaar te krijgen
 • kritische vragen stelt over de standaardwerkwijze en als katalysator voor verandering fungeert
 • effectieve veranderingsprocessen vormgeeft met oog voor de noodzakelijke infrastructuur en emotionele aspecten (de medewerker centraal) 
 • stevig in je schoenen staat, besluitvaardig optreedt, bereid bent om als dat nodig is impopulaire beslissingen te nemen
 • je standvastig en vastberaden toont als je op tegenslag stuit en weet hoe je met weerstand kunt omgaan

Resultaten neerzetten

Bij resultaten neerzetten hoort dat je: 

 • resultaatgericht bent, tijd en beschikbare middelen effectief inplant
 • betrouwbaar en verantwoordelijk bent, resultaten evalueert en afzet tegen doelstellingen
 • degelijke systemen en processen ontwerpt en implementeert, werkprocessen efficiënt en goed georganiseerd laat verlopen
 • actiegerichtheid laat zien, met een sterk gevoel voor prioriteiten te werk gaat 
 • gericht bent op kwaliteit en dienstverlening; alert bent op de behoeften van klanten en stakeholders

Training 'Situationeel Leidinggeven'

Ik ben ervan overtuigd dat je alle competenties die nodig zijn voor goed leiderschap kunt ontwikkelen. Onderzoek bevestigt het: investeren in leiderschapsontwikkeling loont, zowel voor de persoon in kwestie als voor zijn team en de organisatie. Wil je kennismaken met de training Situationeel Leidinggeven die door deelnemers op een 8,9 wordt gewaardeerd? Schrijf je dan direct in: https://www.xzellent.nl/trainingen/situationeel-leidinggeven

Naar het overzicht