Sociale contacten

Sociale contacten

Harvard University doet al meer dan zestig jaar onderzoek naar gezondheid en geluk. En wat blijkt steeds, geluk zit niet in het grote geld, maar sociale contacten maken ons als mens gelukkig. Robert Waldinger, hoogleraar psychiatrie aan de Harvard Medical School, onderstreept nog eens dat dit ook zeker geldt voor ons werkende leven. Sociale contacten en jezelf verbonden voelen met anderen zijn cruciaal voor werkgeluk.

Werkgeluk en Productiviteit

Het behoeft geen diepgaand betoog om aan te geven dat er een relatie is tussen werkgeluk, productiviteit, kwaliteit van het werk en verzuim. Tijdens de lunch achter je bureau blijven zitten en je boterham opeten, snel koffie halen en geen gesprek aangaan bij het koffieapparaat, thuis werken en geen kantoordagen hebben, zodat je de collega’s alleen via het scherm ziet, zijn niet echt constructieve bijdragen in de sfeer van sociale contacten.

Maslow's Behoefte aan Sociale Contacten

Dit is overigens niet iets nieuws, Abraham Maslow (1908 – 1970) is bekend geworden met zijn motivatie theorie (Pyramide van Maslow) waarin behoefte aan sociale contacten duidelijk als primaire behoefte is benoemd.

 

Positieve Relaties en Hogere Rendementen

Sterkere en positieve relaties leiden tot minder stress, gezondere werknemers, minder baaldagen, kwalitatief beter werk, blije klanten en bovenal: meer geluk. Dit ziet eruit als een investering met een hoog rendement!

Teamontwikkeling en Geluk

Een APK voor het team? Op welke wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar hierin ondersteunen? Hoe kunnen we het beste uit onze interne communicatie en onderlinge samenwerking halen? Waar wordt je echt gelukkig van? Om maar eens een paar onderwerpen aan te snijden die beantwoord gaan worden tijdens de dag ‘Ontdek & Verbeter als Team’. Zijn jullie daar klaar voor?

https://www.xzellent.nl/trainingen/ontdek-verbeter-als-team

Naar het overzicht