Nieuw leiderschap

Nieuw leiderschap

Online vergaderen, ‘digitale’ werkplekken, social media en de smartphone hebben onze werkomgeving steeds meer virtueel gemaakt en dit heeft directe gevolgen op onze manier van leidinggeven. Hoe kunnen leidinggevende en medewerker elkaar nog ‘vinden’?

Persoonlijke behoeften

Op dit punt ligt er voor de leidinggevende een uitdaging; hij moet de medewerker kunnen faciliteren en begeleiden in het helder krijgen van diens persoonlijke behoeften. Maar dan moet je als leidinggevende wel een coachende stijl ontwikkelen; een stijl waarbij je met persoonlijke aandacht in één-op-één situaties met je medewerker in gesprek gaat. Je moet bovendien vertrouwen kunnen geven aan de medewerker, nu die minder vaak op de werkplek aanwezig is. Vanuit vertrouwen coachen op resultaat betekent loslaten en tegelijkertijd een manier vinden om in verbinding te blijven.

Resultaatgericht vanuit visie

Medewerkers hebben inzicht nodig in de context waarbinnen zij hun resultaten leveren. Er wordt van hen tenslotte verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig keuzes maken. Om hen daarin te faciliteren investeert de leidinggevende in het bespreken van de organisatiedoelen en de bijdrage van het team aan deze doelen. Met de individuele medewerker maakt de leidinggevende SMART afspraken zodat die weet wat er van hem verwacht wordt. Leidinggevende en medewerker bespreken ook hoe zal worden gerapporteerd. Tijdens deze gesprekken geeft de leidinggevende duidelijke feedback en is het ook een coachingsmoment. De leidinggevende geeft vanuit visie resultaatgericht leiding.

 


Heldere werkprocessen

Nu de afdelingsstructuur minder tastbaar en zichtbaar is, gaat de leidinggevende op zoek naar middelen om zijn virtuele afdeling een structuur mee te geven die voor iedereen in het team werkbaar is. Techniek en internet vervullen daarin een belangrijke rol. Online vergaderen, communicatie-systemen waarmee collega’s vindbaar en bereikbaar zijn en waarin documenten gedeeld kunnen worden, skypen, het zijn tools die worden ingezet ter ondersteuning van de werkprocessen in de virtuele werkomgeving. Om dit goed te laten verlopen werkt de leidinggevende met zijn team aan heldere werkprocessen met besluitvormingsmomenten.

Een nieuw teamgevoel

De nieuwe manier van werken heeft ook invloed op het teamgevoel. Medewerkers zien elkaar minder vaak. Op de dagen dat ze op kantoor zijn, werken ze vaak in grotere ruimtes met flexibele werkplekken en dus ook met wisselende collega’s. Om in die context verbinding tussen de teamleden te creëren, moet je als leidinggevende bewust bepaalde acties ondernemen die een voedingsbodem creëren voor een nieuw teamgevoel. Communicatie over de communicatie en interactie tussen de teamleden is daarbij van belang. De leidinggevende zal binnen het team aandacht moeten vragen voor het organiseren en plannen van teamactiviteiten. Hij zal in zijn leiderschapsrol creativiteit in het creëren van verbinding moeten laten zien en daarmee zijn team inspireren en meenemen in het proces, zodat iedereen in het team dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en oppakt.

Nieuw leiderschap

De verschuiving naar werken in een virtuele omgeving heeft geleid tot ontwikkeling van nieuw leiderschap. De accenten liggen nu meer op heldere communicatie, vertrouwen, loslaten en verbinden. Ook het coachen en faciliteren van de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap bij medewerkers zijn onderdeel van dat nieuwe leiderschap. De kansen en dilemma’s van de ontwikkeling naar een virtuele werkomgeving vragen om actie van leidinggevende en medewerker. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor succes in dit spel van loslaten en verbinden.

Coachen in 1 dag

Hoe kan ik als leidinggevende c.q. manager mijzelf hier beter in bekwamen? De eendaagse training ‘Coachen in 1 dag’ sluit hier naadloos op aan. Een kleine investering met een groot rendement.

https://www.xzellent.nl/trainingen/coachen-in-een-dagNaar het overzicht