Insightsmodel leiderschap

Insightsmodel leiderschap

Leiderschapskwaliteiten worden niet door een specifieke voorkeur bepaald. Het is vooral de combinatie van eigenschappen die iemand tot een goede leider maakt. Wel is het zo dat elke voorkeurskleur talenten, capaciteiten en uitdagingen vertegenwoordigt die van invloed zijn op de vier pijlers in het leiderschapsmodel van Insights:

Resultaten, Visie, Relaties en Balans

Door inzicht te krijgen in die talenten en uitdagingen word je effectiever als leider, zowel voor jezelf als voor je team en organisatie. Wat is jouw leiderschapsstijl? Leiderschap uit zich in allerlei vormen: van leiders die vooral kijken naar het te leveren resultaat, tot en met leiders die een inspirerend beeld overbrengen van het mogelijk haalbare. Er bestaat niet één enkele manier om een uitstekend leider te zijn. Wat is de uitingsvorm van jouw leiderschap?

Resultaatgericht Leiderschap

Resultaatgerichte leiders behouden hun commitment van begin tot eind. Een fundamentele eigenschap is vasthoudendheid en emotionele veerkracht is van cruciaal belang om ook in zware tijden door te blijven gaan. Om te kunnen uitblinken in resultaatgericht leiderschap moeten leiders een beroep doen op hun helder Blauw en Vurig rood. Deze combinatie:

 • Staat garant voor taakgerichtheid en geeft het vermogen om prioriteiten te stellen en het werk op een efficiënte manier te kunnen doen.
 • Leunt sterk op de rationele functie ‘denken’ van Carl Jung.
 • Stelt de leider in staat om uitdagingen objectief en nauwkeurig te rationaliseren.

Bepaal jij heldere en overtuigende doelstellingen? Hoe creëer jij een gevoel van urgentie en een optimistische houding bij je medewerkers?

Visionair Leiderschap

De visionaire leider ziet mogelijkheden, creëert opties door creatief vooruit te kijken en krijgt enthousiaste volgelingen door visies inspirerend over te brengen. Om te kunnen uitblinken in visionair leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Vurig rood en Stralend geel. Deze combinatie van extraverte kleuren:

 • Maakt het voor de leider mogelijk om zich op de omgeving te richten en zich een beeld te vormen van de bestaande mogelijkheden en hoe daar op in te spelen.
 • Leunt wezenlijk op de irrationele functie ‘intuïtie’ van Carl Jung.
 • Stelt de leider in staat om verbanden te leggen en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan.

Wat onderneem jij zelf eigenlijk om inspirerende persoonlijke en gemeenschappelijke visies te ontwikkelen? En bestaan er al concrete plannen om die visie te vertalen naar de realiteit?

Relationeel Leiderschap

Effectief leiderschap gaat niet alleen om individueel succes. De relationele leider stimuleert gelijkwaardige samenwerkingen om zo het potentieel van mensen en groepen optimaal te benutten. Deze leiders getuigen van begrip en inzicht. Om te kunnen uitblinken in relationeel leiderschap moeten leiders een beroep doen op zowel Stralend geel als Zacht groen. Deze combinatie:

 • Legt de nadruk op relaties waarin wederzijds respect en onderlinge samenwerking centraal staan.
 • Leunt sterk op de rationele functie ‘voelen’ van Carl Jung.
 • Garandeert dat elke interactie wordt aangestuurd door de onderliggende behoefte om zich faciliterend op te stellen en rekening te houden met anderen.

Beschikken jouw teamleden over de aanmoediging, middelen en positie die nodig zijn om optimaal in   hun kracht te staan? Betrek jij deze teamleden bij belangrijke beslissingen?

Gecentreerd Leiderschap

Gecentreerde leiders staan met beide voeten in het hier en nu en getuigen van authenticiteit, integriteit en doelbewustheid. Ze zeggen wat ze bedoelen en menen wat ze zeggen. Om te kunnen uitblinken in gecentreerd leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Zacht groen en Helder blauw. De combinatie van deze introverte kleuren:

 • Maakt het mogelijk om relatief te zijn en rustig na te denken over eigen overtuigingen, waarden en drijfveren die ten grondslag liggen aan hun manier van leidinggeven.
 • Leunt sterk op de irrationele functie ‘gewaarworden’ van Carl Jung.
 • Stelt leiders in staat om helemaal in het hier en nu te zijn: alert en scherp op wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Kan jouw team ervan op aan dat jij duidelijk en eerlijk bent in communicatie? Hoe definieer jij jouw doelen?

Je bent wie je bent. Iedere leider reageert anders op uitdagingen. Sommige leiders zijn bekend vanwege hun excellerend leiderschap in één van de vier uitingsvormen; andere leiders vanwege een combinatie van twee of meer vormen. Het kenmerk van goede leiders is dat ze weliswaar een persoonlijke voorkeur hebben voor een bepaalde vorm, maar toch in staat zijn om alle vier de vormen effectief te integreren in hun leiderschapsstijl.

Wil je jouw leiderschapsstijlen verder ontwikkelen? Schrijf je dan in voor de training Situationeel Leidinggeven: https://www.xzellent.nl/trainingen/situationeel-leidinggeven

Naar het overzicht