Hoe communiceer ik effectief?

Hoe communiceer ik effectief?

Voor wat betreft effectief communiceren is er geen standaard recept. Je kan wel stellen dat mensen die effectief kunnen communiceren een aantal overeenkomsten hebben. Wanneer je deze gesprekken analyseert kom je tot de conclusie dat er altijd een duidelijk DOEL in het gesprek is, een duidelijke STRUCTUUR en dat de wijze van communiceren aansluit op de behoefte van de gesprekspartner (RELATIE). Korte toelichting op deze drie pijlers:

Doel van het gesprek

Geef bij de aanvang van het gesprek aan wat jouw doel is (waarom of waarvoor zitten wij vandaag samen aan tafel. Of vraag aan de gesprekspartner die jou heeft uitgenodigd voor dit gesprek wat zijn/haar doel is? Wanneer het doel van het gesprek bekend is weet je ook wat het doel niet is, dus daar hoeven we het vandaag niet over te hebben en kan je wanneer dit nodig is op intervenieren (ingrijpen).

Structuur van het gesprek

Een goed gesprek begint nadat het sociale praatje (functie hiervan is om op dezelfde frequentie met elkaar te komen) is geweest met het doel en daarop volgend de dan van toepassing zijnde agendapunten vast te stellen. Stel dat het ene agendapunt afhankelijk is van het andere agendapunt, of dat een bepaald agendapunt urgent is, kan je op die manier de volgorde van agendapunten bepalen. Vervolgens kan je voordat het gesprek inhoudelijk begint nog afspraken maken over bijvoorbeeld besluitvorming of een andere ‘spelregel’ die van toepassing zou kunnen zijn. Vervolgens het inhoudelijke gesprek wat je afrond met een samenvatting (wie gaat wat doen en wanneer is dat gereed), zodat helder en duidelijk is wat de gemaakte afspraken zijn. Tot slot een afspraak maken voor het volgende overleg en wanneer je het helemaal goed wil doen kan je ter afronding aan je gesprekspartner vragen hoe hij/zij dit gesprek heeft ervaren (evaluatie).

Relatie

Wie op mij lijkt is leuk! Ieder mens is anders en ieder mens communiceert ook anders. Dan kan je denken aan dat de een hoger op introversie dan op extraversie scoort, of dat de ene persoon eerder met zijn hoofd een besluit neemt terwijl de ander dat eerder met zijn buik doet, etc. De verschillen tussen mensen en dus communicatie zijn nagenoeg altijd aanwezig en goed zichtbaar. 

 

Training Effectief Communiceren

In de driedaagse training ‘Effectief Communiceren’ gaan we daar inhoudelijk diep op in. 

In deze training krijg je inzicht en handvatten aangereikt die je helpen om duidelijker, overtuigend, gestructureerd op de ander over te komen. In de training maken wij ook gebruik van Insights Discovery, zodat je ook een beeld krijgt van jouw specifieke talenten v.w.b. communiceren en samenwerken en uiteraard ook richting jouw persoonlijke leerdoelen. Onze insteek is om lekker dicht bij jezelf te blijven en jouw specifieke talenten in te zetten (beter worden in hetgeen je al goed bent in plaats van iets ontwikkelen waar je jezelf niet prettig bij voelt). De training is praktisch van opzet waardoor je na afloop van de training er direct mee aan de slag kunt. De setting is altijd in kleine groepjes, zodat er veel individuele aandacht en tijd is voor jouw specifieke leerdoelen.

Voor data, inschrijven en overige praktische informatie v.w.b. de open training: https://www.xzellent.nl/trainingen/effectief-communiceren

Naar het overzicht