Hersey en Blanchard's Situationeel Leiderschapsmodel

Hersey en Blanchard's Situationeel Leiderschapsmodel

Hersey en Blanchard onderscheiden twee soorten leiderschapsgedrag: sturend en ondersteunend gedrag. Dit wordt ook wel taakgericht en relatiegericht gedrag genoemd. Hoeveel leidinggevenden van elk gedrag laten zien, bepaalt hun leiderschapsstijl.

Er zijn vier stijlen van leiderschap volgens Hersey en Blanchard, die onder verschillende namen bekend zijn. Wij gebruiken de begrippen van Situationeel Leiderschap II (SLII). Dit is een verbeterde versie van het model, ontwikkeld door Ken Blanchard.

Situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard

 

De 4 leiderschapsstijlen van Hersey en Blanchard

S1. Leiden (directing) – veel sturing en weinig ondersteuning

De leidinggevende beslist, geeft duidelijke instructies, controleert en stuurt bij.

S2. Begeleiden (coaching) – veel sturing en veel ondersteuning

De leidinggevende beslist, maar hij betrekt de medewerker bij zijn beslissingen, stimuleert het stellen van vragen, luistert naar wat de medewerker te zeggen heeft, moedigt aan en geeft complimenten.

S3. Steunen (participating) – weinig sturing en veel ondersteuning

De leidinggevende en de medewerker bepalen samen hoe het werk wordt gedaan en zoeken samen naar oplossingen. De leidinggevende stimuleert de medewerker en biedt waar nodig ondersteuning. 

S4. Delegeren (delegating) – weinig sturing en weinig ondersteuning

De medewerker is verantwoordelijk voor het wat en hoe. De leidinggevende schept de randvoorwaarden waaronder de medewerker optimaal zijn werk kan doen.

Taakvolwassenheid: competentie en betrokkenheid 

Welke leiderschapsstijl het meest effectief is, is afhankelijk van de taakvolwassenheid (ook wel het ontwikkelingsniveau) van de medewerker. Taakvolwassenheid gaat zowel over iemands competentie om een bepaalde taak uit te voeren, als over zijn betrokkenheid bij de taak of de bereidheid om verantwoordelijkheid voor die taak te nemen. Daarnaast kan iemands ontwikkelingsniveau per taak verschillen. Er is dus niet één beste manier van leidinggeven – zelfs niet als het om één en dezelfde medewerker gaat. De beste leiders zijn flexibele leiders. 

Situationeel leidinggeven met Insights

De 4 Insightskleuren kunnen leiders helpen die leiderschapsstijl in te zetten die past bij wat de medewerker op dat moment nodig heeft. Het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard benadrukt dat leiders flexibel moeten zijn en hun stijl moeten aanpassen aan de situatie en het competentieniveau van hun teamleden.

Blauw (helder blauw)

Deze kleur staat voor het geven van heldere instructies. Leiders die de blauwe stijl hanteren, zijn gericht op structuur en duidelijkheid. Dit is nuttig in situaties waarin de betrokkenheid van de medewerker bij de taak hoog is, maar hun competentie nog niet volledig ontwikkeld is. De blauwe stijl helpt medewerkers om taken duidelijk te begrijpen en effectief uit te voeren.

Groen (zacht groen)

De groene kleur staat voor begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van taken. Deze stijl is geschikt voor medewerkers met een lagere betrokkenheid bij de taak. Leiders die de groene stijl gebruiken, helpen hun teamleden om verschillende omstandigheden en uitdagingen te overwinnen door continu begeleiding te bieden.

Geel (stralend geel)

Geel symboliseert het stimuleren van zelfvertrouwen. Leiders die deze stijl toepassen, moedigen medewerkers aan om hun eigen vaardigheden en capaciteiten te benutten. Dit is vooral nuttig wanneer medewerkers een hogere competentie hebben, maar nog steeds vertrouwen en motivatie nodig hebben om nieuwe taken uit te voeren.

Rood (vurig rood)

De rode kleur staat voor het delegeren van taken. Leiders die de rode stijl hanteren, vertrouwen op de hoge competentie en betrokkenheid van hun medewerkers. Deze stijl is effectief wanneer medewerkers goed in staat zijn om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken.

Situationeel leiderschap met Insights

Wil je jezelf bekwamen in leiderschap, ben je van harte welkom in de tweedaagse training Situationeel Leidinggeven.

Neem contact op of schrijf je direct in!

Naar het overzicht