Het belang van autonomie

Het belang van autonomie

Onderzoek van TNO (2019) wijst uit dat medewerkers de afgelopen jaren steeds minder autonomie ervaren. Zo ondervond in 2017 45 procent van de medewerkers lage autonomie, terwijl dat tien jaar eerder 38 procent was. Er zijn steeds meer zogenoemde scripted jobs: banen die precies voorschrijven wat mensen wanneer en in welke volgorde moeten doen, in plaats van enriched jobs waarin mensen zelf kunnen bedenken hoe de klant het beste gediend is, de wc het snelste schoongemaakt en de blaas op zelfgekozen tijdstippen geleegd kan worden. Zij (managers) die in de praktijk functies en taken ontwerpen, blijken niet op de hoogte te zijn van wat onderzoek door de jaren heen keer op keer aantoont: dat autonomie de sleutel is naar positieve opbrengsten voor zowel mensen als organisaties.

Verantwoordelijkheid motiveert

Zo was er de humanrelations beweging in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, waarin onder meer Herzberg (1966) aantoonde dat mensen zich goed voelen bij hun werk als ze veel verantwoordelijkheid krijgen. En zo ontwierpen en toetsten Hackman en Oldham (1976) tien jaar later hun job characteristics model, waaruit blijkt dat mensen beter presteren, en met meer plezier, als je functies verrijkt met autonomie. Rond de eeuwwisseling toonden Deci en Ryan (2000) aan dat autonomie mensen intrinsiek motiveert voor hun werk. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, leveren meestal beter werk af dan mensen die extrinsiek gemotiveerd zijn, oftewel louter voor een beloning werken.
 
Wil je jezelf als leidinggevende bekwamen in effectief leiderschap ben je van harte welkom op de tweedaagse training Situationeel Leidinggeven.

Naar het overzicht