Geluksfactoren

Geluksfactoren

In de afgelopen decennia zijn managers steeds meer gaan sturen op resultaten en zijn zaken als Strategie, Financiën en Performance management vaak nog de meest gangbare tools in de managementstijl. Meerdere onderzoeken tonen echter aan dat als medewerkers en klanten echt betrokken worden, de resultaten wel eens verdubbeld zouden kunnen gaan worden. Op zich geen gek idee om in leiderschapsprogramma’s toch meer prioriteit te gaan geven aan de P van People in plaats van korte termijn sturen op resultaten ten koste van mensen?

10 geluksfactoren

Onderzoek van onder andere Gallup – Global Workplace Report 2013 en Seligman 2004 laten zien dat de volgende aspecten mensen gelukkig en productiever maken:

 1. VAKMANSCHAP

  Als men ergens expertise in heeft, dan geeft dat gevoel van eigenwaarde. Het is vaak in het belang van de organisatie om te zorgen dat werknemers voldoende opleidingen volgen om hun Mastery te ontwikkelen, om ergens echt goed in te worden.

 2. RELATIES

  Relaties ontwikkel je bijvoorbeeld door te investeren in teambuilding waardoor er betere relaties ontstaan. Insights Discovery is hiervoor een veelgebruikt instrument. Veel gebruikte werknemers-onderzoeken meten of men tenminste één ‘Best Friend’ in het bedrijf heeft, want dat is belangrijk voor het welbevinden van de medewerker. Een goede relatie met je collega’s en je leidinggevende. Managers die afstand houden en hiërarchisch in hun rol zitten kunnen aanleiding zijn tot stress. Een cultuur waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Sparren met je leidinggevende en het hebben van persoonlijk contact heb je nodig om het beste uit jezelf te halen. Het hebben van goede relaties met mensen.

 3. ERKENNING

  Erkenning gaat over het zich gezien en erkend voelen in wie je bent en wat je doet. Collega’s zeggen niet vaak dingen waardoor de ander zich gezien of gehoord voelt. Feedback en het geven van complimenten is nog steeds geen algemeen gewoongoed in organisaties, terwijl het zo eenvoudig aan te leren is. Toch is het aangetoond dat het geven van erkennende of waarderende feedback niet alleen een enorm positief effect heeft op het geluksgevoel van medewerkers, maar ook hun betrokkenheid en productiviteit erdoor sterk kan verhogen. Alleen maar kritiek en negatieve feedback leiden tot stress, onzekerheid en andere negatieve emoties. Men hoeft voor alle duidelijkheid niet gepamperd te worden, maar gewoon eerlijke feedback, men zoekt naar bevestiging dus vraag naar ideeën en nodig mensen eens uit om bijvoorbeeld aan te sluiten bij een MT overleg.

 4. ZINGEVING

  Bij voorkeur op zowel bedrijfsniveau als op team- en individueel niveau. Hier zien we een link met onze planeet zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in duurzaamheid. Bedrijven hebben duurzaamheid tot de kern van hun strategie gemaakt en de mensen die er werken zijn veelal trots op hun bedrijf. Door klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen, moeten veel bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden. Het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient. Je werk belangrijk vinden en betrokken zijn bij het eindresultaat. Werk willen hebben dat van belang is, dat waarde en betekenis heeft. Het gevoel hebben dat het meer dan alleen werk is en verschil willen maken. De betekenis in je leven of in je werk.

 5. AUTONOMIE

  Mensen autonomie geven staat echter op gespannen voet met de hiërarchie in organisaties die een sterke command-and-control cultuur kennen. Toch is er sinds het begin van dit millennium (in het bijzonder in de IT Sector) een sterke ontwikkeling te zien naar zelfsturende teams (agile). Een agile cultuur is tolerant voor het maken van fouten, bereid hypotheses te testen, en in staat zich snel aan te passen aan de veranderingen in de markt. Zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze hun werk doen en de ruimte om het op hun eigen manier te kunnen uitvoeren. Geen hijgende baas in de nek dus maar een leidinggevende die ruimte en vrijheid geeft om zelf uit te vinden hoe je (met vallen en opstaan) het beste resultaat bereikt. Kortom, ruimte voor flexibiliteit en vertrouwen.

 6. POSITIEVE EMOTIES

  Gelukkig zijn of je gelukkig voelen. Om je goed te voelen heb je positieve emoties nodig zoals tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid.

 7. VOLLEDIGE BETROKKENHEID

  Het in een ‘FLOW’ zitten waarbij de tijd snel voorbij gaat en je geabsorbeerd wordt door een activiteit. Het gevoel dat je helemaal opgaat in wat je doet. Je vergeet de tijd, vergeet jezelf, bent geconcentreerd en voelt je na afloop heel voldaan. Bevlogenheid!

 8. UITDAGING

  Het bereiken of het behalen van doelen. Dit kan zelfs op geld gericht zijn, maar dan niet het uitgeven van geld maar als het behalen van doelen die iemand zichzelf heeft gesteld. De mogelijkheid hebben om het beste uit jezelf te laten zien en steeds beter te worden. Uitgedaagd worden en de vrijheid krijgen om te experimenteren.

 9. GEZONDHEID

  Je gezond en fit voelen draagt zeker bij aan het welzijn van een persoon. 

 10. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

  Omdat er voor de (jong) hoog opgeleide mens weinig scheiding tussen werk en privé bestaat zoekt deze continu naar mogelijkheden om te groeien (verticaal en horizontaal). Niet alleen vakinhoudelijk maar ook als mens. De mogelijkheden voor een werkgever zijn legio: coaching, training, intervisie, workshops, traineeships, inspiratiesessie. Het sleutelwoord is maatwerk, ga hier in mee en laat deze persoon zelf keuzes maken wat het best aansluit bij zijn persoonlijke ontwikkeling.

Gelukkig zijn of zelfs floreren zorgt voor het echte welzijn van mensen. En mensen floreren op verschillende manieren. De één houdt van het behalen van doelen terwijl de ander floreert in het bijzijn van hele goede vrienden of gezellige familie.

Ga op zoek naar hoe het werk het doel van de organisatie kan ondersteunen en beïnvloeden. En ook andersom, hoe kan de organisatie het werk versterken? Benut deze motivatietheorieën als middel om dat te bereiken. Deze motivatietheorieën geven handvatten hoe iemand bevlogen kan raken en daarmee dagelijks werk verricht dat inspireert en een gevoel van welzijn creëert.

Wat kan je als manager c.q. organisatie doen met bovenstaande 10 factoren? Dat leer je in onze training Situationeel Leidinggeven.

Naar het overzicht