Corona-preventie

Xzellent gaat zorgvuldig om met de hygiëne van alle medewerkers en deelnemers.
We garanderen hierbij dat elke deelnemer minimaal twee meter vrije ruimte kan nemen, voldoende om de richtlijn van het RIVM te volgen.

Handen schudden doen we niet zolang dit wordt aanbevolen door het RIVM.

We verwachten overigens ook van onze deelnemers dat zij gepaste afstand houden van de andere deelnemers en trainer.

Alle trainingen verzorgen we ook corona-proof op individuele basis. Kijk hier voor meer informatie.

Tevens attenderen we vanaf heden onze deelnemers aan de open-inschrijvingstrainingen (op het moment dat wij de uitnodiging versturen) er op dat wij verwachten dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om niet deel te nemen wanneer zij klachten hebben die Corona-gerelateerd kunnen zijn.

Voor de in-company trainingen gelden in principe dezelfde uitgangspunten, we stemmen dit vooraf af in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Verder behoudt Xzellent zich het recht voor om deelnemers de toegang te ontzeggen tot een bijeenkomst, mocht er sprake zijn van Corona-gerelateerde symptomen.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om op een ander moment deel te nemen aan de bijeenkomst of training. Vraag naar de voorwaarden.

Wij vragen uw begrip voor deze handelswijze en Xzellent hoopt het op deze manier voor iedereen veilig te houden en een fijne Xzellent-training te ervaren.

Mocht u nog vragen hebben neem dan even contact met ons op.